Kontaktformulär för journalister/forskare

Detta är ett kontaktformulär för forskare och journalister. Vi får stora mängder av skräppost och kommer inte att behandla oseriösa medelanden. Om du inte arbetar vid en etablerad institiution så bör du ange referenser. Om du inte är journalist eller forskare så ska du inte använda det här formuläret.

Ditt fullständiga namn
Ange ditt uppdrag här, så som reporter eller doktorand
Nummer där vi når dig - inte växelnummer
Din epostadress
Vilken redaktion eller institution arbetar du vid?
Ange ditt medelande här