Bli medlem i Samfälligheten för Nordisk Sed

Trevligt att du vill bli medlem. Att bli medlem sker i dessa steg:

Ett
Du bör ha tagit till dig informationen på hemsidan så att du vet att du har den religion vi står för. Har du några obesvarade frågor så ta det på vår frågesida. Du bör också läsa igenom våra stadgar, de får du vid ansökan. Om du är med i ett annat trossamfund så måste du ansöka om utträde ur det. Där kan vi ibland hjälpa till med blanketter.
Två
Du fyller i ett gärdabrev, ett medlemsdokument hos Samfälligheten. Detta beställer du här på hemsidan och får hemskickat. Med gärdabrevet får du svarsadress och telefonnummer till en kontaktperson.
Tre
Du måste skicka in gärdabrevet till den adress du fått med gärdabrevet. Adressen varierar beroende på vem som handhar medlemsregistreringen för ögonblicket - man kan alltså inte beställa gärdabrev i förväg och sedan spara dem. Beställ hem gärdabrevet när du har bestämt dig att bli medlem.
Fyra
Du får hem en medlemsbekräftelse och senaste medlemsutskicket.

Har du förstått detta kan du fortsätta här: