... i denna tid då den hedniska tron gått från att vara den föraktade vidskepliga folktron till att bli en officiell religion ...

Samfundet för hedendom

Samfälligheten för Nordisk Sed är det svenska trossamfundet för hednisk folktro. Samfälligheten är en organisation som söker skapa möjligheter för den hedniska tron, ta tillvara hedningars intressen och driva hednisk religiös verksamhet. I Samfälligheten så samlas Sveriges hedningar till en enad och samtidigt mångsidig religiös organisation.

Samfälligheten för Nordisk Sed är ett registrerat trossamfund för Den Nordiska Seden, det vill säga den levande hedniska traditionen. Ibland kallas vår religion för hednisk folktro, ibland den gamla tron, ibland hedendom. Det handlar om det hedniska troskomplex som levt i vårt land sedan urminnes tid och som förmedlas till vår tid genom en folklig tradition. Denna tradition har vi hållit fast vid och upprätthåller ännu. Tidigare har vår religion varit olaglig och skambelagd, vad vi ägnar oss åt är att återupprätta dess heder.

Samfälligheten är en konfessionell organisation - den är till för de erkännande utövarna av Nordisk Sed. Samfälligheten är ett trossamfund som tillvaratar medlemmarnas religiösa intressen. Samfälligheten är en rent religiös organisation utan någon annan agenda. Förstår man detta har man förstått principen för denna organisation.