Medlemskap

Är du hedning?

Vill du ta ansvar för Seden?

Vill du vara med och förändra världen?

Den Nordiska Sedens roll i samhället växer hela tiden och genom att vara med så deltar man i detta. Samfälligheten utgör ett stöd som hjälper en att leva sitt vardagliga liv, hålla fast vid sina seder, ta hand om sin nära och kära och att kunna stå för de värden som man håller för heliga.

Medlemskap fungerar ungefär som det fungerar i trossamfund så som Svenska kyrkan. Det finns inga krav för medlemskap, detta är för alla sorter, oavsett djup i tron eller erfarenheter. Det är snarare så att Samfälligheten ger en ett stöd så att man inte behöver kunna så väldigt mycket. Vissa väljer att vara passiva medlemmar. Detta accepteras innom Samfälligheten - det finns inget tvång att delta och var och en får själv bestämma hur mycket man engagerar sig. Var och en tar själv initiativ till kontakter samfundet. Vill du bara ha ditt medlemskap och den tryghet det innebär så har du det.

Så vem blir medlem? Ja, den som är hedning helt enkelt. Medlemskapet är en slags bekännelse av sin tro och bara genom att bli medlem så gör man skillnad. Det finns mycket som behöver göras för Sedens skull, men allt sådant är upp till var och en. En sak som alla kan göra är däremot att vara med.

Samfälligheten för Nordisk Sed är ett samfund öppet för alla som bekänner sig till Den Nordiska Seden. Rent praktiskt så måste man vara svensk medborgare eller boende i Sverige om medlemskapet ska ha någon funktion. Grunden för medlemskap i Samfälligheten är att man bekänner sig till vår religion. Om man funderar på medlemskap så blir alltså det viktiga att läsa igenom avsnittet om vår religion och avgöra om detta är vad man tror på. Man kan naturligtvis inte samtidigt vara med i något annat religiöst trossamfund. Medlemskap för barn och ungdomar under arton tecknas av målsman. Barn som fyllt tolv år kan inte inträda eller utträda ur Samfälligheten för Nordisk Sed utan eget samtycke.

Här ansöker man om medlemskap

Vilka är inloggade?

För närvarande är 0 användare aktiva.