Samfundet

Samfälligheten finns för de troende -- oavsett av vilka dom råkar vara och var dom råkar bo. Att vara med i Samfälligheten handlar dels om att kunna stå för sin tro i Samhället och dels om att få möjligheter att utöva den. Det handlar om att ta ansvar för Sedens fortlevnad -- att se till att den lever vidare för kommande generationer. Samfälligheten är en ung organisation, men vi bygger för framtiden. Vi bygger för att de som kommer efter oss skall ha en stadig grund för sin tro.

Samfälligheten har vuxit fram som ett trossamfund för alla som följer Den Nordiska Seden. Detta har vi lyckats med genom att bara ta ställning till konfessionen och inte syssla med några andra frågor. Vår organisation är "genomsynlig". På grund av detta det inte finns någon splittring inom vår religion - Samfälligheten är det enda trossamfundet. Däremot är det många av våra trosfränder som inte är medlemmar, men att organisera sig är ett personlig beslut som man tar när man är mogen.

Det handlar också om att man har religiösa behov av att seder och bruk och att man har behov av gemenskap och socialt stöd. Man får tillgång till den verksamhet som finns inom Samfälligheten, men främst så får man kontakt med andra troende -- man får nya perspektiv på sin tro. Här möts trosfränder som individer, det enskilda är något man håller starkt på och respekterar, även om man visar solidaritet och tar ansvar.

Det är genom att delta man visar sin religiösa hemvist -- och därigenom är medlemskapet en bekräftelse. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och Samfälligheten utgör vår trosgemenskap -- det som ersätter den förlorade bygdegemenskapen.