Felaktigheter och oseriös forskning

Vi får ibland frågor från förvirrade som läst konstiga saker om oss på annat håll. Varför det står att vi påstår vissa saker som vi inte påstår, eller att vi står för saker som vi tar avstånd från? Svaret är helt enkelt att det inte är vårt fel. Det skrivs saker om oss av sådana som inte tagit reda på fakta. Vi tar i vår bibliografi med seriösa skrifter där Samfälligheten har omnämnts och beskrivits. Det förekommer dock ovetenskaplig trams som vi väljer att inte ta upp. Det ges ibland ut böcker där den så kallade "forskaren" skriver osanningar utan att ta reda på någonting om oss eller ens kontakta oss. Som exempel kan tas Fredrik Gregorius artikel "Modern asatro och dess historia" i boken "Hedendomen i historiens spegel" utgiven på Nordic Academic Press.

Man kan generellt säga att om den som skrivit texten inte har talat med någon eller gjort någon undersökning så skall man inte ta det på alvar. Oseriösa "vetenskapsmän" hittar på egna teser utan grund i iaktagelser och driver fram egna, påhittade slutsatser är olyckligtvis relativt vanliga. Dessa "forskare" kontaktar alltså inte någon med vår tro, utan möjligen tittar de på vår hemsidan och inbillar sig läsa något som inte står i texten, allt för att underbygga den tes de själva driver i strid mot fakta. Fredrik Gregorius till exempel använder det faktum att vi inte har kontakt med "asatroende eller nyhedniska organisationer" som ett cirkelargument för att vi är just "asatroende eller nyhedniska" - och överväger inte ens ett ögonblick att det kan bero på att vi varken är "asatroende eller nyhedningar" och att därför vore sådana kontakter konstiga. Man kan säga att de som läser in något i en text som inte står i texten bör man inte lita på.

Att man som Fredrik Gregorius kommer med "forskning" som inte innehåller ett uns sanning, där man inte tar reda på något om det man skriver om, är tragiskt. Att det finns de i forskarvärden är inkompetenta är tråkigt, vi önskar naturligtvis att seriösa forskare skulle få bättre stöd. Vi har alltid ställt upp och vi besvarar forskares frågor. Problemet är att "forskare" som Fredrik Gregorius, som själva har nyhedniska böjelser eller vill hitta nationalromantiskt vurmeri, blir besvikna när de hittar oss folktroende. De vill att den nyhedendniska rörelsen skulle vara lika stor som vår, men det är den inte. Alltså tar de oss - en icke-nyhednisk organisation och "byter religion" på oss - ja det enda de behåller är vårt namn. Då vi inte ger rätt svar på deras frågor så är det säkrast att inte tala med oss. Men vi ställer inte upp på att bli ett slagträ i deras agenda. Att lasta oss för sådant vi aldrig påstått, utan argument eller belägg är helt enkelt lögn.

Under slutet av 2008 publicerade Fredrik Gregorius sin doktorsavhandling "Modern asatro". Tråkigt nog blev inte denna avhandling heller vetenskaplig. Han skriver här väldigt mycket om Samfälligheten och om Nordisk Sed - trots att han fortfarande inte varit kontakt med oss, eller någon troende. Istället utgår hans avhandling enbart från de förvirrade föreställningar han funnit hos en liten samling nyhedniska asatroende. Då dessa inte kan något om Nordisk Sed så är det naturligtvis orimlig grund att bilda sig en uppfattning om vår tro ifrån - men det gör han alltså och gör en hel del konstiga anklagelser - helt utan grund i verkligheten. Han hittar på egna uppgifter och påståenden och använder nedsättande formuleringar och antydningar. Han läser in påståenden i texter som ingen annan kan hitta där. Han fabulerar ihop felaktiga medlemssiffror, påhittade inre konflikter och han tillskriver oss trosföreställningar vi inte har. Detta har troligen att göra med vår tidigare kritik mot hans oseriositet. Den medlem som förklarade för Gregorius när denne bad oss redovisa vår kritik blir följaktligen påhoppad och utsatt för personangrepp i avhandlingen. Gregorius verkar blivit fixerad vid denna person, då han till och med citerar texter med helt andra ämnen än avhandlingens från dennes blogg. Gregorius verkar ha förlorat omdömmet fullständigt efter att ha fått sina fel redovisada - till den graden att kritiken av hans brist på saklighet används som källa i avhandlingen. Att det enda material i avhandlingen som verklig kommer från Samfälligheten är en beskrivning om vad som menas med vetenskaplig metod och inte handlar om vår religion hindrar honom alltså inte att läsa in fullständig obegripliga saker i texten. Även i de avsnitt som handlar om annat än Samfälligheten hittar han alltså på uppgifter, undanhåller viktiga fakta och kommer med helt ologiska slutledningar. Avhandlingen saknar helt enkelt vetenskaplighet. Fusket är så genomgående att vem som helst som kollar upp avhandlingens källor kommer att upptäcka detta.

Det är tråkigt att behöva skriva en sådan här dementi, men då vi trots vår öppenhet påklistras uppfattningar som vi alltid tar avstånd från så måste vi förklara det för en förvirrad allmänhet. Vi har inget ansvar för vad andras fantasier, lögner och förtal. Vi har en öppenhet ärlighet och föredrar att visa verkligheten för intresserade.