Naturreligion

Vi tror på en mångfald av medvetna makter i världen -- både onda och goda. Vårt hopp står till de goda makterna och till dem vänder vi oss för råd och hjälp. Vi tror att ödet styr världen, obevekligt. Även de goda makterna står under ödets makt. Genom ödet blir det som sker begripligt och meningsfullt. Runt om oss finns de osynliga -- väsen som kan hjälpa oss och som även kan utgöra fara. Det är troll, vittra, skogsrån och så vidare. I vår tro, folktron, finns det tusentals väsen med tusentals namn.

Seden är kunskapen om hur vi lever samman med dessa. Många av dessa väsen finns i vår närhet och är en del av vår vardag. På vår gård finns en tomte som man måste hålla sig väl med, i skogen och markerna finns platser där man kan få kraft och styrka. Det handlar alltså om existerande andliga entiteter. De kan ges fysiska beskrivningar, men det har att göra med hur vi uppfattar dem. De är delar av den andliga aspekten av tillvaron, den som är meningsbärande. Några tror även på de höga Makterna, dom som andra kalla för gudar. Makterna är inte knutna till någon speciell plats utan är allestädes närvarande. Man kan utveckla en personlig relation till en makt, en gudsrelation. Men alla hedningar har inte en sådan relation.

Man måste förstå att föreställningar om rådare eller underjordiska väsen i Norden inte har handlat något annat än en andlig förklaring av sådant som inte kan förklaras med rent observerbara saker. Detta handlar inte om en materalistisk idé om "andra sorters varelser" - så som fantasylitteratur eller nationalromantiska sagor. Det handlar inte heller om någon slags symbolisk förklaring av mentala fenomen. Det andliga existerar, oberoende av oss, men i relation till oss. Genom att lära känna denna andliga aspekt av den natur som omger oss så får vi förståelse. Ty vi är också andliga väsen som kan få mening i våra liv, om vi förstår världens andra andliga egenskaper. Vi ser att det finns mening och förståelse även i naturens fenomen, där materalister enbart ser meningslösa händelser.