Trossamfund

Samfälligheten är ett renodlat religiöst trossamfund som organiserar den officiella delen av den hedniska religionen och företräder Sveriges hedningar. Det är en opolitisk organisation utan målsättningar vid sidan av de religiösa. Den är öppen för alla hedningar oavsett bakgrund eller intressen. Samfälligheten för Nordisk Sed är det svenska trossamfundet för religionen Den Nordiska Seden och har den juridiska formen registrerat trossamfund enligt lagen (1999:213) om trossamfund.

Vår sed har levt genom århundraden utan en formell organisation, men då hade vi ett fungerande lokalsamhälle. Nu drivs folk in i ett rotlöst samhälle, då måste vi skapa en ny social bas - vi gör det genom ett trossamfund. För att värna vår sed och våra barns framtid så måste vi samlas. Samfälligheten är en gemensam insats för att skapa en tryghet i den tradition vi värderar. Genom att vara med i Samfälligheten tar man sitt ansvar. Samfälligheten är en religiös institution driven av de troende själva, med syfte att möjliggöra utövande av Nordisk Sed i dagens samhälle. Samfälligheten drivs idéellt och finansieras av medlemmarna själva genom avgifter.

Samfälligheten ägnar sig åt den levande nordiska hedniska traditionen -- inte åt något annat. Vi respekterar andra religioner, men ägnar oss åt vår. Vi har inget intresse av nyandliga strömningar och inget att erbjuda andliga sökare. Vi finns för dem som följer den nordiska seden.

Vi försöker företräda vår religion i det offentliga. Nu är inte vår religion särskilt accepterad i denna tid, det förtigs och ignoreras. Men om någon skulle vilja veta något om den så finns vi här och informerar.