Visioner

Ofta får vi frågor om vad vi har åstakommit, vad vi har för resurser och vad vi har för rättigheter. Vad är det vi kämpar för? Många har sina egna idéer om vad som borde prioriteras och vad man skulle lägga resurser och arbete på. Allt detta är helt accepterat inom Samfälligheten, har man idéer om vad som kan åstakommas så kan man få göra det inom ramen för denna organisation. Men ingen kommer att uppfylla dina drömmar åt dig - hedningar tar tag i saker och sitter inte och väntar på att bli uppassade. Du kan vara med och göra något - och vi som är med gör skillnad.

Hedningar ska ha möjlighet till ett värdigt liv där religiösa traditioner kan få sitt utrymme. Detta är ett fullt fungerande trossamfund. Vi kan åstakomma allt vi vill, men det kräver arbete och resurser. De som är engagerade har bidragit med mycket. Några vill stå utanför - men vill man inte bidra i detta så bryr vi oss inte om vad man tycker. Vi gör det som är viktigt för de troende som vill något - våra medlemar. Vi arbetar för vår gemensamma sed - endast de som har blivit medlemar har tagit ansvar för Seden - alltså är de de som avgör vad som är viktigt. Detta är en organisation där du får ut något om du bryr dig. Förvisso åstadkommer vi saker för även dem som står utanför, men vi skulle kunna göra än mer om alla bidrog.

Samfälligheten är ett registrerat trossamfund. Vi har möjlighet att ha alla juridiska och sociala möjligheter som andra trossamfund. Men då vi är för små för att ha en omfattande verksamhet så klarar vi inte av att driva ett trossamfund i samma skala. Den dag då vi är så stora så kommer vi att klara allt sådant. Steg för steg så vinner vi terräng. Å andra sidan så finns ju inte behoven förrän vi är så stora.

Vi har bröllop, begravningar, högtider. Vi försöker få saker att fungera. Om någon är villig att betala byggnation och underhåll av byggnader, nog kan vi skaffa det. Om någon vill sponsra en informationskampanj till skolor och allmänhet, gärna för oss. Men detta är en realistisk organisation - inte en arena för drömmerier.

Samfälligheten är något vi gör för vår och våra barns skull. Samfälligheten finns för oss alla. Så fråga inte vad Samfälligheten kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Samfälligheten.