Meddelanden till Samfälligheten

Denna sida är till för att lämna information till allmänheten och detta jobbar vi på att göra bra. Informationen går normalt inte åt andra hållet. Om du inte är medlem så har du normalt inte så mycket att meddela oss om, vi vill inte ha tips om hemsidor eller olika varor. Det har däremot visat sig att många vill visa vad de tycker och tänker. Då kan kan vi hänvisa till detta formulär, detta kan användas anonymt:

Åsikter och synpunkter

Däremot kan det vara så att du har andra funderingar. Har du frågor om Samfälligheten? Är det någon information som du inte hittat så vill vi naturligtvis hjälpa dig. Se sidan om frågor.

Om det är något på hemsidan som är trasigt eller felaktigt så kan du meddela detta till vår webbansvarige här.

Har du något annat viktigt meddelande som det inte finns något annat formulär för så kan du använda detta formulär för viktiga meddelanden.

Är du journalist eller forskare som önskar kontakt med oss? Titta på vårt pressrum.