Synpunkter

Har du synpunkter? Har du åsikter eller idéer som du vill delge trots att du inte är medlem eller har något ärende?
Använd då detta enkätformulär. Detta är helt anonymt och ingen kommer inte att svara på ditt medelande.

Detta är inte till för medlemmar eller för den som vill få kontakt med organisationen.
Använd då istället de avsedda kontaktformulären (medlemmar måste logga in).