Organisation

Samfälligheten är en demokratisk organisation av folkrörelsemodell. Vårt högsta beslutande organ är Samfällighetens Allting. Där har alla medlemmar rätt att delta och vara med och utforma det rikstäckande arbetet. Alltinget tillsätter organisationens styrelse.

Genom en tydlig demokratisk modell där vårt arbete styrs av våra medlemmar och våra medlemmar enbart så har vi sluppit alla former av maktstrider och inre konflikter. Det finns ingen prestige i vår styrsel - vi har ett viktigt projekt och detta är det primära.

Medlemsavgiften till Samfälligheten är för närvarande 300 kronor, barn under arton undantagna. Ekonomin används för driften, för religiös verksamhet och för att bygga upp långsiktiga resurser för löpande verksamhet samt även information till allmänheten.

Vår verksamhet bygger på eget initiativ, Samfälligheten är en ram inom vilken trosfränder kan göra saker gemensamt.