Styrelsen

Detta är den nuvarande styrelsen för Samfälligheten för Nordisk Sed, tillsatt vid Alltinget 2014-09-27.
Mötesprotokollet från Alltinget 2014-09-27 är nu justerat.

Ordförande

Lennart Carlsson

Kassör

Mattias Ivarsson

Sekreterare

Nenne Jonsson

Ledamot

Jessica Davskog