Vanliga frågor - Frågor kring medlemskap

Måste man bo i Sverige för att bli medlem?

Vi är verksamma i Sverige, vi kan inte erbjuda någon service utanför landet. Svenskar som bor i utlandet kan ju bli medlemmar innan de kommer tillbaka till Sverige, på samma vis som man inte behöver lämna organisationen om man flyttar utomlands ett tag. Man behöver inte vara svensk medborgare men man bör vara folkbokförd i Sverige. Med andra ord, man bör ha ett svenskt personnummer.

Om jag är osäker på om jag ska bli medlem, kan jag träffa någon av er?

Om vi skulle träffa alla som är osäkra på vilken religion de har, skulle vi inte göra annat. Naturligtvis kan det finnas skäl att träffa någon personligen - det är inte en total omöjlighet - men för det mesta så är det onödigt. Vill man träffa andra troende så får man gå med. Är man osäker på vad man tror så får man läsa mer på hemsida, fundera och ställa eventuella frågor till oss (se Frågor). Vi svarar och hjälper till så gott vi kan, ett möte är inte uteslutet, men om man inte kan avgöra sin egen religion utifrån vår information så lär inte ett möte med någon medlem göra skillnad. Man bedömer inte sin religiösa identitet utifrån om man råkar tycka att en viss slumpmässigt utvald person i ett samfund är charmig eller inte.

Om man har frågor inför eventuellt medlemskap, hur gör man?

Om inte frågorna finns besvarade under Frågor/Svar så kan man skriva in dem under Frågor så kontaktar vi dig eller lägger till svaren på hemsidan. Vi försöker behandla seriösa frågor med noggrannhet.

Jag är medlem i ett liknande trossamfund som ert och vill byta till er - går det bra?

Vi avgör inte hurvida man har vår religion - det måste man själv göra och därför så är det upp till var och en men det finns inget annat trossamfund med vår religion i Sverige. Om du tror att vi har samma tro som ett annat samfund så har du inte satt dig in i vilken religion vi har. Du bör inte gå med i ett trossamfund som står för en annan religion än den själv du har. Om du av misstag gått med i ett trossamfund som inte har din religion så kan du naturligtvis byta till vårt.

Jag är medlem i ett annat trossamfund, kan jag bli medlem i Samfälligheten?

Bara om du går ur det andra trossamfundet. Du kan få blankett för vissa samfund av oss när du ansöker om medlemskap - för det mesta räcker det med att du skickar en underskriven begäran till samfundet.

Kan man bli utesluten?

Ja, men det skall mycket till - man ska bryta mot stadgar och beslut eller ägna sig åt oegentligheter mot organisationen. Man kan också bli utesluten om man begått vissa grova brott och kränkningar. Däremot kan man inte bli utesluten på grund av vardagsfel som att inte betala medlemsavgiften eller sådant. Det är ett trossamfund och man blir inte utslängd ur en religion utan en väldigt god anledning.

Vad är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften beslutas av Alltinget - för närvarande är den 300 kronor per år för vuxna, för barn gratis.

Varför kan man inte vara medlem i ett annat samfund samtidigt som man är med i Samfälligheten?

Av konfessionella skäl. Syftet att vara med i Samfälligheten är att bekänna sig till en religion. Då kan man rimligen inte bekänna sig till en annan religion samtidigt. Det är lätt att undvika att ta ställning i viktiga frågor, genom att ställa detta krav så gör vi frågan lite tydligare. Eftersom det inte finns något annat trossamfund för Nordisk Sed i Sverige så vore dubbla medlemskap ett tecken på att man försöker ha två helt olika religioner samtidigt - något som inte håller rent personligt.

Kan jag möta trosfränder genom Samfälligheten?

Det är det som är idéen med medlemskapet, att skapa möten mellan folk med likartad tro. Du tar dock själv initiativ och det är inget krav på att vara social. Vi låter kontaktnätet växa av sig själv människor emellan.

Om jag går med, kommer jag att kunna träffa andra hedningar där jag bor?

Det beror ju på om det finns någon annan medlem just där du bor. Men genom Samfälligheten kan du få kontakt med trosfränder, och avstånd är inte alltid till problem. Om man har mest gemensamnt med dem på samma ort är inte heller säkert. Då organisationen sakta växer så lär man känna fler och fler, desutom rör folk på sig. Man bestämmer själv om man vill ha kontakt, men möjligheter ges.

Har ni hjälp i trosfrågor och liknande?

Ja. Medlemmarna i Samfälligheten stödjer varandra. Det finns själavård och stöd.

Hur blir man medlem?

Man fyller i en blankett som kallas gärdabrevsom skickas till den som handhar registrering. Alla som ställer upp på organisationens stadgar och som har sin religiösa hemvist i Den Nordiska Seden kan bli medlemmar. Man kan naturligtvis inte samtidigt vara medlem i något annat trossamfund. Målsman skriver på ansökan för minderåriga, men barn över tolv år måste själva godkänna medlemskapsansökan. För att bli medlem - gå till Bli medlem-sidan.

Hur går man ur?

Man skickar in en skriftlig (underskriven och daterad) begäran om att gå ur till Samfällighetens offentliga adress. Adressen står i senaste utskicket.

Jag är inte troende, men jag tycker att nordisk sed är intressant. Kan jag gå med?

Du kan. Frågan är snarare varför? Samfälligheten är ett religiöst stöd och en gemenskap, vill du ha det? Man kan fortsätta vara en betraktare och då finns det inget skäl. Om man dock vill delta ja då blir det ju så att man utövar Seden och då är man ju i praktiken troende. Man kan ju gå med av familjeskäl - men då kanske man vill vara med i det religiösa på något sätt. Det är också ett sätt att tro. Vissa vill gå med av rent emotionella skäl, och det är ganska rimligt, vad som är tro är väldigt individuellt.

Hur troende behöver man vara för att bli medlem?

Bara att man är troende - hur skulle man kunna jämföra sådat? Vill man så skall man gå med - det är ett helt eget beslut. Den Nordiska Seden är en religion där de flesta har en ganska avslappnad syn på sin tro - då vi inte är förtappade behöver vi heller ingen frälsning. Medlemskap kan för vissa mer handla om tillhörighet än offentligt uttryck. Alla som ställer upp på organisationens principer och som själv anser sig ha Den Nordiska Seden som religion är välkomna.

Hur arrangeras verksamheten inom Samfälligheten?

Vanligen utgår all verksamhet från behov hos och förfrågningar från enskilda medlemmar. Samfälligheten arbetar i högre grad för en långsiktig kontinuerlig verksamhet än kortsiktiga evenemang. Verksamhet baserar sig på personligt eller lokalt engagemang.

Vad ska man ha för intressen om man ska bli medlem?

Man kan ha vilka intressen som helst. Detta är ett trossamfund inte någon intresseförening.

Vad finns det för skäl att bli medlem?

Om den hedniska religionen skall överleva och vara en trygghet och ett stöd så måste vi alla ta ansvar och bli medlemmar. Om man ser Den Nordiska Seden som sin religiösa hemvist och att man har de behov som folk vanligen har av ett fungerande trossamfund så är det rimligt att gå med. Det kan vara för att få ett forum varigenom man kan träffa trosfränder. Man är med för att lära sig mer och få stimulans och inspiration. Det ger dessutom möjlighet till sådant som vigsel och begravning och möjlighet till gemensamma religiösa projekt.

Blir jag indragen i någon verksamhet jag inte står för om jag blir medlem?

Nej. På samma sätt som till exempel Svenska kyrkan så tar bestämmer du själv vad du som medlem vill göra i Samfälligheten. Detta är inte någon bokklubb som hemsöker din brevlåda eller har någon medlemssida på internet. Vi sysslar med en seriös verksamhet där det är upp till var och en i vilken grad man väljer att vara med. Några utskick om året får du lov att stå ut med, så att du vet vad som händer, för övrigt är det upp till dig.

Vad får jag ut av att bli medlem?

Detta är en svår fråga eftersom olika människor har olika behov. Man får ta del av vår verksamhet, man får andligt stöd i olika skeden i livet, man får delta i en religiös gemenskap. Man får ut ungefär motsvarande som man får från Svenska kyrkan. Dessutom tar man ansvar för Sedens framtid.

Vad används medlemsavgifterna till?

Avgiften används till verksamheten. En del går till administration och en del går till den religiösa verksamheten. Det är ett stort projekt att bygga upp ett trossamfund helt från grunden. Vi har inga sponsorer eller bidrag och inte heller några gamla tillgångar att utgå ifrån.