Vanliga frågor - Om hemsida och info

Varför lägger ni inte ut information om kontaktpersoner?

För att när vi tidigare gjorde det så blev dessa personer trakasserade av sådana som inte tycker om oss. Vi bryr oss om våra medlemmar och vill inte utsätta dem för sådant. Om man kontaktar oss med frågor eller för att bli medlem så sker detta genom personlig kontakt och intern så finns det många "kontaktpersoner". De som seriöst önskar kontakt med oss kommer att bli hänvisad till en kontaktperson. De som berättar vilka de är och vilket ärende de har hjälper vi. De som anonymt önskar komma åt våra medlemmar har i allmänhet inte så trevliga avsikter, så dem avser vi inte hjälpa.

Det är svårt att hitta upplysningar om er i fackböcker? Är ni hemliga?

Detta är tråkigt men det beror inte på att vi är hemlighetsfulla på något vis. De som skriver dessa böcker har för det mesta bristande kunskaper och några väljer helt enkelt bort oss - detta har naturligtvis att göra med deras urval. Många forskare vill gärna studera nyandliga rörelser, men då vi inte är nyandliga så finns det inte något intresse hos forskarna. Några skriver om oss men ljuger - se texten om felaktigheter- just för att kunna kalla oss nyandliga. Vi har en slags religion som man har valt att inte berätta om helt enkelt.
Nej, vi är en väldigt öppen och utåtriktad organisation, men varför olika skribenter heldre skriver om mindre och obskyra rörelser får man fråga dem.

Varför har jag aldrig hört om er i massmedia?

Det har hänt att vi blir omnämnda men det har inte varit särskilt ofta. Media generellt verkar inte vara intresserade av hedendom. Vi är öppna och informerar massmedia men de är inte intresserade. Vid ett par tillfällen har journalister till och med ångrat sig när vi "visat oss vara seriösa". Vi är öppna och ställer upp - det är inte där det brister i alla fall.

Finns det detaljer om hur man sköter sin religions utövning?

Detta är en skriftlös religion och skall så förbli. Om vi skulle beskriva något i text så blir det vinklat och otydligt och därigenom fel. Dessutom tenderar osäkra personer att i andlig förvirring efterhärma utan att för den skull försöka förstå - därför ska man inte publicera sådant. Om man känner sig lite osäker i traditionen så brukar medlemmar hjälpa och stödja varandra direkt, inte via hemsidan. Men sådan hjälp finns, den är en viktig del av verksamheten.

Svarar ni på alla meddelanden?

Vi svarar på allt som vi bör svara på. Om ni bara skickar meddelande om något som vi bör veta, så som ett sakfel på hemsidan så kan det hända att vi åtgärdar det utan att höra av oss. Vi har olyckligtvis lite ont om tid men vi försöker ta hand om alla ärenden så fort vi kan. De som lämnar konstiga meddelanden kan däremot inte räkna med en respons. Om man inte läst sidan så kan vi inte bry oss om synpunkter. Konstiga meddelanden utan relevant ärende har vi ingen anledning att besvara och alla påhopp åker i papperskorgen.

Varför är ni så övertydliga med att ni inte håller på med nyhedendom?

För att många nyhedningar beskyller oss för sådant vi inte står för, trots att vi utrykligen skriver motsatsen. Om detta beror på bristande läsförståelse eller vad det kan vara vet vi inte. Om vi skriver en sak så menar vi det ordagrant - inte genom att ändra ordens betydelser, det verkar vara vanligt i nyandliga kretsar att ord inte betyder vad de egentligen betyder - så de är helt enkelt inte vana att läsa vanliga texter. Vi beklagar att behöva vara så övertydliga och vi inser att det kan göra texten lite jobbig att läsa för normala personer som inte brister i begåvning. Vi hoppas ni kan ha viss förståelse och överse med detta.

Men jag har läst att ni har en helt annan religion än ni skriver här?

Tro inte på det, vi vet att det är många som far med osanning, det kan vi inte göra så mycket åt. Vad vi redovisar här och i andra sammanhang där vi får komma till tals är naturligtvis vår ståndpunkt. Beskrivningar som de som inte vet något om oss är naturligtvis inte relevant. Eftersom vi har en framträdande roll så tenderar vissa andra att projecera sina egna fantasier på oss. Vissa böcker är skrivna av oseriösa författare - läs om Fredrik Gregorius och oseriösa forskare här.
Ofta handlar det om sekter som försöker lura folk genom att låtsas hålla på med "ungefär samma sak" som oss. Genom detta försöker de verka seriösa och lura människor. Dessa sekter håller på med manipulativ nyandlighet och vi har inget med dem att göra vad de än säger. Här försöker vi förklara vad vår tro går ut på. Vi är konsekventa och öppna i vad vi säger i alla fall, och hoppas att ni finner oss trovärdiga i avseende vad vi tror på.

Var hittar jag mer information om Seden, böcker och liknande?

Det finns inte så mycket. Det skrivs mycket som är oanvändbart, och knappt något om själva tron. Några tips finns dock på vår material sida.

Varför agerar ni inte på nätet, har debattforum eller så?

För att de enda som skulle använda dessa forum är de som inte har med vår religion att göra. Det finns en nyandlig subkultur på nätet med människor som inte har något bättre för sig än att bråka med andra religioner. De flesta hedningar har bättre saker för sig än att chatta på nätet. Vi försöker göra något vettigt, och då kan vi inte ägna energi åt sådant.

Varför lägger ni inte ut mer information på hemsidan?

Vi har lagt ut så mycket vi kan. Information skall passa, och muntlig tradition fungerar inte riktigt på nätet. Se även på våra tips om mer material.

Varför är det så omständigt att skicka medelanden på hemsidan?

För att vi inte bedriver vår verksamhet på nätet. När vi tidigare hade öppen adress så fick vi sådana enorma mängder skräppost, felriktade mail, oseriositeter och medelande från människor med andra intressen än vår religion. Detta blev en belastning för de medlemmar som lade ner idéellt arbete på detta. Vi finns för våra medlemmar och för våra trosfränder som vill vara med. Därför har vi nu en modell som är mer tydligt med vilken slags meddelanden man skickar. Förhoppningsvis får man även på detta vis bättre service.